Advies nodig bij het organiseren van jouw event? Neem contact op

SP (2020/2021)

Socialistische partij

De Socialistische Partij (afgekort: SP) is een Nederlandse politieke partij en is sinds mei 1994 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. De SP zet voor meerdere vergaderingen Legal Voting in.

Om voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 het partijprogramma vast te stellen, is gebruik gemaakt van online stemmen. Tijdens de vergadering zijn er honderden amendementen en moties de revue gepasseerd en uiteindelijk is het partijprogramma met instemming van de leden vastgesteld. 

Om het voor de leden behapbaar te houden is de optie ‘blok stemming’ ingezet. Met deze manier van stemmen kun je in één keer op meerdere amendementen een stem uitbrengen. 

Bij Partijraden wordt ook gebruik gemaakt van Legal Voting. Hierbij vergaderen de partijleden over de toekomst van de partij en dienen een aantal zaken worden vastgelegd. 

Om te kunnen stemmen tijdens de verschillende vergaderingen ontvangen alle leden vanuit de organisatie een unieke stemcode die alleen op de dag van de vergadering geldig is. 

Tijdens de lock-down waren alle partijvergaderingen online, maar ook als de vergaderingen weer fysiek plaats gaan vinden kan Legal Voting zorgen voor een soepele stemprocedure!