Advies nodig bij het organiseren van jouw event? Neem contact op

SGP (2020/2021)

SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij (afgekort: SGP) is een Nederlandse politieke partij en is de oudst nog bestaande partij in Nederland. Het is de enige vooroorlogse partij die nu nog steeds bestaat zonder opgegaan te zijn in een andere partij. De SGP heeft de afgelopen partijdagen geheel online georganiseerd met de hulp van de event experts en Legal Voting tool van LiveWall Events.

Met de jarenlange event ervaring van de collega’s van LiveWall Events denken we graag mee hoe een event te organiseren en adviseren we hoe men de digitale tools het best in kan zetten. 

Om het partijprogramma vast te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen werden de leden gevraagd om op tientallen amendementen en moties een stem uit te brengen. Om het voor de leden werkbaar te houden is de optie ‘blok stemming’ ingezet. Met deze manier van stemmen kun je in één keer op meerdere amendementen een stem uitbrengen. Uiteindelijk is het partijprogramma met instemming van de leden vastgesteld. 

Daarnaast is het bij de online Partijdagen van de SGP is het van belang om het partijgevoel uit te dragen door ook samen in gebed te kunnen en samen te kunnen zingen. Door een goede voorbereiding en mooie samenwerking is dit gevoel goed overgekomen bij de thuiszittende partijleden! 

In Legal Voting is naast het tabblad ‘stemmen’, ook het tabblad ‘evaluatie’ geactiveerd. Dit houdt in dat de leden meteen een evaluatie kunnen invullen. Met de verkregen input is aan de slag gegaan voor de komende partijdagen om deze nog beter te organiseren.