Advies nodig bij het organiseren van jouw event? Neem contact op

ActiZ (2020/2021)

Actiz

ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met 400 duizend medewerkers ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen. Om de leden mee te laten beslissen over de koers van ActiZ wordt Legal Voting gebruikt.

Tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering van ActiZ. Hierbij wordt o.a. de begroting vastgesteld, de jaarrekening goedgekeurd en worden nieuwe bestuursleden gekozen. 

Ieder lid ontvangt voorafgaand aan de vergadering een unieke stemcode. Deze code is alleen geldig op de dag van de vergadering en is gekoppeld aan een specifieke organisatie. De organisaties verschillen van elkaar in stemgewicht en ook dit wordt gekoppeld aan de code. 

Tijdens de vergadering kunnen de leden direct een stem uitbrengen, is de uitslag direct zichtbaar en is het besluit bindend. In de vergadering wordt gebruik gemaakt van een enkele stemming en van ‘blok stemmingen’. 

Om het voor de leden werkbaar te houden wordt de optie ‘blok stemming’ ingezet. Met deze manier van stemmen kun je in één keer op meerdere bestuursfuncties een stem uitbrengen.